ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ РДА
Дошкільна освіта Вінницького району
Меню сайту

Block title
Block content

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 28.05.2024, 00:40


Душа летить в
     дитинство, як у вирій, бо їй на світі
      тепло тільки там

(Ліна Костенко)


 
 

 Концепція розвитку

    
  
  
 Мета програми:

•    Забезпечення фізичного і психічного здоров`я дітей.
•    Забезпечення повноцінного розвитку  та виховання дітей дошкільного віку з урахуванням загальнонаціональних і регіональних традицій, індивідуальних особливостей кожної дитини.
•    Формування у дітей умінь і навичок, необхідних для навчання у школі.
•    Забезпечення умов для повноцінного, своєчасного і різнобічного розвитку дитини з метою виховання ініціативної, творчої особистості.
Програма координує  співпрацю адміністрації дошкільних навчальних закладів, відділу освіти, інформаційно  – методичного  ОІПОПП, вихователів усіх вікових груп, практичних психологів, логопедів, музичних керівників, батьківської громадськості, органів самоврядування.
Завдання програми :
•    Забезпечення кваліфікованої турботи про зміцнення  і збереження фізичного, психічного та емоційного здоров`я дітей  з обов`язковим урахуванням  Чорнобильської катастрофи та місцевої екології.
•    Вироблення навичок здорового способу життя, закладання основ валеологічного орієнтування.
•    Забезпечення умов для виховання у дітей почуття гордості і відповідальності за духовні та культурні надбання свого народу, поваги і толерантності, дружнього ставлення до інших народів, їх традицій, культури.
•    Формування активного пізнавального, морального, естетичного ставлення  до навколишнього світу.
•    Забезпечення умов для формування у дітей основних складових людської культури поведінки, рідної мови, традицій, звичаїв, мистецтва, моралі.
•    Створення у ДНЗ та у сім`ях  умов для оволодіння дітьми морально – етичних норм та способів розв`язання конфліктів.
•    Забезпечення багатокомпонентності, наступності між дошкільною та початковою загальноосвітньою підготовкою.


Пріоритети:

•    Розвиток природних можливостей дітей ,їхніх потреб, інтересів, емоцій та почуттів з урахуванням сенситивних періодів їх формування.


СТРАТЕГІЯ   РЕАЛІЗАЦІЇ   ПРОГРАМИ


 п\п

Зміст  напрямів

Термін

здійснення

Відповідальний

 

1

Сприяти збереженню та зміцненню мережі дошкільних закладів району

Постійно

 

Відділ освіти

2

Відповідно до потреб громадян  та батьків продовжити практику створення дошкільних навчальних закладів різного типу

Постійно

 

Відділ освіти,

Зав ДНЗ

3

Переглянути організаційно – педагогічні форми та зміст традиційної дошкільної освіти шляхом створення спеціалізованих груп:

·        Фізкультурно – оздоровчого напряму;

·        Художньо – естетичного напряму;

·        Морально – етичного напряму;

·        Груп розвивального навчання;

·        Груп із підготовки дітей до школи, які з певних причин не можуть відвідувати ДНЗ;

·        Груп короткотривалого перебування у закладі.

До кінця

2010 н. р.

Відділ освіти,

Зав ДНЗ

4

Сприяти максимальному охопленню суспільним дошкільним вихованням дітей старшого дошкільного віку сільської місцевості.

Постійно

Зав ДНЗ,

вихователі

5

Максимально впроваджувати в практику роботи з дітьми гурткову роботу.

Постійно

Зав ДНЗ,

вихователі
методисти

6

Широко залучати до управління освітніми системами батьків та громадськість

Постійно

Педагоги ДНЗ

7

Налагодити облік дітей дошкільного віку та створити банк даних цих дітей у районі

Постійно

Відділ освіти,

Зав ДНЗ

8

Ввести в штати ДНЗ посади практичних психологів і фізоргів

До 1.01.2010р.

Відділ освіти,

сільські ради

9

Постійно тримати на контролі питання охорони здоров`я та харчування дошкільників

Постійно

Відділ освіти,

зав ДНЗ,

сільські ради

10

Забезпечувати наступність у роботі дошкільних навчальних закладів і початкової ланки ЗОШ шляхом спільної роботи вихователів старших груп та учителів 1 класів

Постійно

Педагоги ДНЗ,

педагоги ЗНЗ

11

Особливу увагу приділяти розвитку дітей раннього та молодшого дошкільного віку шляхом впровадження Базової програми розвитку дитини  "Я у Світі"

Постійно

Завідувачі,педагоги ДНЗ,

сільські ради

 

12

Запровадити пошук ефективних організаційних підходів до впровадження нових форм здобуття дітьми дошкільної освіти

Постійно

Відділ освіти,

педагоги ДНЗ,

сільські ради

13

Сприяти створенню розвивального середовища для дітей дошкільного віку з урахуванням їх  вікових та індивідуальних особливостей

Постійно

Педагоги ДНЗ

14

Переглянути зміст дошкільної  та початкової освіти з метою визначення пріоритетних напрямків діяльності кожної з цих ланок та усунення диспропорції між провідними змістовими лініями  дошкільної освіти

2009-2010н.р.

Відділ освіти,

педагоги ДНЗ,

педагоги ЗНЗ

15

Виключити можливості дублювання змісту, методів і форм шкільного навчання в дошкільній освіті

Постійно

Відділ освіти,

педагоги ДНЗ

16

Постійно поновлювати соціальні паспорти ДНЗ

 

На початок навчального року

Зав ДНЗ

17

Сприяти відкриттю нових груп в дошкільних  закладах

 

Постійно

Відділ освіти,
сільські ради

18

Поновлювати роботу тимчасово закритих  ДНЗ

 

Постійно

Відділ освіти,

сільські ради 


ЦНІЗЗОВР; 2024